Rekonstrukce tělocvičny

Tento týden jsme dokončili rozšíření a rekonstrukci naší tělocvičny. Tato náročná akce, kterou jsme celou hradili z oddílového rozpočtu a kompletně zajišťovali vlastními silami, byla započata v červenci. Začali jsme vyklizením stávající tělocvičny a pokračovali bouráním, stavebními pracemi, malováním, elektroinstalací a vybavením nových cvičebních prostor.

Vše se stihlo v termínu a za to děkujeme našim sponzorům, kteří pro tuto chvíli pomohli s různými nezbytnými a pro nás těžko řešitelnými problémy: Matex s odvozem suti a hlavně Zednictví a stavebnictví Vamberk – zednické práce a úprava interiéru. Dále bychom chtěli poděkovat všem rodičům a sportovcům, kteří během prázdnin pomáhali s bouráním zdí a odvozem suti, pracemi spojenými s vybavováním tělocvičny, elektroinstalací a závěrečným úklidem.

Doufáme, že nová sezóna v nové tělocvičně začne dobře a bude v dobrém duchu pokračovat.

Pavel Krejčí