Slavnostní vyhlášení 2016

Slavnostní vyhlášení české soutěže Taekwondo WTF
Dne 6. 2. 2016 se uskutečnilo v Kulturním domě Ládví Praha, slavnostní vyhlášení vítězů české soutěže Taekwondo WTF za rok 2015.

Vítěz Extraligy Taekwondo se stal David Klouček. Vítězi Národní Taekwondo ligy mládeže byli Adam Jochman, Marián Baliár, Patrik Fibiger a Nicolas Leuenberger. Všem jmenovaným patří blahopřání za jejich úspěch.

Náš tým získal v kategorii Národní Taekwondo ligy mládeže krásné 3. místo. Ocenění převzal z rukou prezidenta Českého svazu Taekwonda WTF p. Ing. Bohuslava Hybranta náš předseda klubu Karel Nosek.

Celý večer byl provázen doprovodnými programy (taneční skupiny, exhibiční tým Mohwa,…), následoval raut a závěr večeru patřil plesu.

Ještě jednou všem blahopřejeme. Poděkování patří i ostatním závodníkům, kteří nemalou měrou přispěli k celkovému úspěchu.